تبلیغات
ساخت سریع بنر     
       
    

   فونت های زیباساز

 برای استفاده از تصاویر:
ابتدا كلمه خود را در مستطیل سفید رنگ تایپ كنید و یكی از فونت های مورد نظر را انتخاب و در دایره ی فونت مورد نظر كلیك كنید، سپس سیستم به شما كلمه ای كه  تایپ كرده بودید را با فونت مورد نظر به همراه كدی نمایش میدهد
چنانچه برای درج در مطالب وبلاگ میخواهید استفاده كنید، میبایست كلمه ای كه سیستم به شما نمایش داده است را با موس طوری که که تمام كلمه ی مورد نظر آبی رنگ شود انتخاب كرده و سپس دقیقا بر روی كلمه مورد نظر راست کلیک کنید و گزینهCopy را فشار دهید . سپس به بخش پست مطلب جدید یا بخشی که میخواهید نوشته های خود را در وبلاگ بگذارید رفته و در محلی که مایلید تصویر در آنجا به نمایش در آید راست کلیک کرده و گزینه Paste را فشار دهید ، سپس مطلب خود را ثبت یا ارسال کنید. چنانچه میخواهید كلمه زیباساز در قالب وبلاگتان نمایش داده شود به بخش ویرایش قالب رفته و كدی كه سیستم به شما داده است را در محل مناسبی از بخش ویرایش قالب خود قرار دهید قالب خود را ثبت و بازسازی كنید.

توجه :در صورت باز نشدن هر یک از تصاویر بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را فشار دهید.